logo Qualizorg

{caption}

Nieuwste PREM ontwikkelingen

30 augustus 2017 Robert Kroesbergen

PREM Chronische Zorg

InEen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben geïnitieerd om op 1 september de pilot met de PREM Chronische Zorg te starten. In deze pilot brengen zorggroepen, huisartsen en geïntegreerde eerstelijns organisaties ervaringen in beeld van patiënten die deelnemen aan een zorgprogramma door middel van een generieke vragenlijst. Bij de eerdere fases van de ontwikkeling van de PREM Chronische Zorg heeft Qualizorg hiervoor pilots uitgevoerd en ook nu bieden we dit aan voor zorggroepen en gezondheidscentra.

Qualizorg juicht de ontwikkeling van de PREM Chronische Zorg toe. Doordat Qualizorg met Qualiview al actief voor een groot aantal zorggroepen en gezondheidscentra, bieden wij verschillende opties om aan deze pilot deel te nemen. Hierbij kan zowel vanuit de HIS, KIS of met een puntmeting gemeten worden, waardoor zorgverleners waardevolle tijd overhouden voor het verlenen van zorg.

Aanmelden of meer informatie? Klik hier.  

 

PREM Oefentherapie, Huidtherapie en Logopedie

In het paramedisch hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat ook voor de disciplines oefentherapie, logopedie en huidtherapie PREM vragenlijsten worden ontwikkeld en geüniformeerd. Deze vragenlijsten worden korter dan de huidige versies en bevatten veel stuurinformatie. Qualizorg heeft een adviserende rol in de ontwikkeling. Momenteel worden de vragenlijsten en werkinstructies door ZN en Patiëntenfederatie Nederland bekeken.

Op 1 januari 2018 vervangt de PREM de huidige KEO vragenlijst bij deze disciplines. Qualiview heeft inmiddels de voorbereidingen getroffen, zodat klanten automatisch overgaan op de nieuwe vragenlijst. Zij hoeven hier zelf niets voor te doen. Klik hier om alvast een voorbeeld van de vragenlijst PREM Fysiotherapie te bekijken. Deze is op hoofdlijnen vergelijkbaar met deze drie disciplines.

 

KEO Diëtetiek, Ergotherapie en Podotherapie

Op basis van de PREM fysiotherapie heeft Qualiview het initiatief genomen om alvast een continu dataverzameling en rapportage, automatisch aan te sturen vanuit uw EPD of declaratiesysteem, in te richten voor deze disciplines. 

Inmiddels zijn tientallen praktijken al gestart, waaronder podotherapieparktijken Innofeet en Hallux, diëtistenpraktijken De Voedietist en Diëtisten Groep NL, Ergotherapiepraktijken ADFYS Paramedisch Centrum en Ergo & Arbeid. 

 

Start ook en maak gebruik van alle volledig inbegrepen voordelen en onze welkomstaanbieding

Klik hier voor de speciale aanbieding podotherapie >

Klik hier voor de speciale aanbieding ergotherapie > 

Klik hier voor de speciale aanbieding diëtetiek > 

 

PREM Fysiotherapie voor kinderen, straks ook voor de andere paramedische disciplines beschikbaar.

De landelijke vragenlijst PREM Fysiotherapie voor kinderen is afgerond. Op 1 augustus 2017 hebben de gebruikers van Qualiview deze specifiek voor kinderen ontwikkelde vragenlijst in gebruik genomen.

Wij vinden het belangrijk dat informatie over de ervaring van kinderen met de verleende zorg inzichtelijk is. Als motivator en initiatiefnemer zijn wij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de vragenlijst voor kinderen jonger dan 16 jaar. Wij zij verheugd dat deze vragenlijst, onder andere in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK), nu tot stand is gekomen en deze recent is goedgekeurd door de samenwerkende belangenpartijen, waaronder het KNGF en alle zorgverzekeraars.

Qualiview gaat de kindervariant ook beschikbaar stellen voor oefentherapie, logopedie, huidtherapie, ergotherapie, podotherapie en diëtetiek.

Lees meer over de implementatie van de PREM Fysiotherapie voor kinderen in Qualiview >