logo Qualizorg

{caption}

Qualizorg her-accreditatie ISO 27001 en NEN 7510 behaald

21 juli 2017 John Sijpkes

Qualizorg heeft de her-accreditering voor het ISO 27001 en NEN 7510 certificaat weer behaald. Qualizorg toont hiermee wederom aan te voldoen aan de internationale eisen voor informatiebeveiliging. Deze internationale belangrijke certificering waarborgt de vertrouwelijke en integere omgang met (privacygevoelige) data en informatie. Qualizorg heeft zichzelf deze vereisten opgelegd om voor haar klanten eventuele risico’s en daarmee aansprakelijkheid te verlagen.  

Bij Qualizorg is sturen op kwaliteit, privacy en dataveiligheid essentieel en is dit organisatiebreed doorgevoerd. Qualizorg wil continu aantoonbaar bewijs leveren om aan de normen te voldoen. Daarin neemt Qualizorg haar verantwoordelijkheid binnen alle lagen van de organisatie. Er staat een goed en professioneel kwaliteits- en veiligheidssysteem, waarbij dataveiligheid goed is geborgd. Onlangs is bijvoorbeeld ook weer de heraccreditering van de ISO 9001 met een positief resultaat afgerond.