logo Qualizorg

{caption}

Qualizorg neemt ROM-activiteiten over van Reflectum

27 oktober 2016 Rutger van Zuidam

Qualizorg neemt de Routine Outcome Monito­ring (ROM)-activiteiten in de GGZ over van Reflectum. Hierdoor verstevigt Qualizorg zijn positie als marktleider in kwaliteitsmetingen in de zorg, en kan Qualizorg de dienstverlening aan klanten van Reflectum verder uit­brei­den en professionaliseren.

 

Reflectum heeft een vooraanstaande positie in de generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ (psychologen en psychotherapeuten) met het meten van Routine Outcome Monitoring (ROM). Door cliënten continu met deze toepassing te monitoren, krijgen de behandelaar en de cliënt inzicht in de voortgang van de behandeling.

 

“De ROM-activiteiten van Reflectum vormen een waardevolle aanvulling op onze kernactiviteit: het inzichtelijk maken van kwaliteit in de zorg,” zegt Rutger van Zuidam, oprichter en directeur van Qualizorg. “We zijn al heel bekend bij veel andere (eerstelijns) zorgverleners, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en andere paramedici en apothekers.” Inmiddels maken meer dan 7300 zorgorganisaties inten­­sief gebruik van de onderzoekstoepassingen van Qualizorg.

 

Van Zuidam vindt de GGZ-markt vooral interessant omdat deze therapeuten voor­­op lopen in de toepassing van ROM tijdens de behandeling. “De psychologen en psychotherapeuten hebben inmiddels overtuigend laten zien dat het ROM-men een verbetering van de uitkomstresultaten teweeg brengt,” zegt Van Zui­dam. “Bovendien kan deze beroepsgroep nu ook aan anderen laten zien dat zij daadwerkelijk goede resultaten boekt.” Recent onderzoek van de Universiteit Leiden toont aan dat de GGZ-behandelingen van vrij gevestigde psychologen en psychotherapeuten zeer effectief zijn.

 

Krachtenbundeling

Arjan van der Weijde, oprichter en CEO van Reflectum, is toegetreden tot Quali­zorg. Hij begeleidt de overgang van Reflectum, en richt zich verder op Business Development van Qualizorg. “We werken al lang samen met Qualizorg, en met deze stap verhogen we de kwaliteit van de dienst­verlening. We kunnen onze klan­ten een breder portfolio aanbieden op het gebied van screening, diag­nostiek, ROM, meten van kwaliteit van leven, eigen regie en cliënttevre­denheid,” zegt van der Weijde. Hij voorziet dan ook een verdere groei van het ROM-men in de GGZ-markt. “Alle partners in de keten hebben actief bijgedragen aan deze samen­wer­king. Gebruikers, techniek-leveranciers en uitgevers van vragenlijsten staan achter deze bundeling van krachten binnen Qualizorg.”

 

De huidige eigenaar van Reflectum, eHealthCompany, richt zich op haar rol als netwerk-organisatie in de zorg. eHealthCompany brengt concrete producten voor cliënt, familie en professional naar de markt. Met de overdracht van Reflec­tum geeft eHealthCompany invulling aan haar eigen strategie door de daadwer­kelijke ontwikkeling, levering en ondersteuning van de oplossing aan haar part­ner over te laten.

 

Over Reflectum

Reflectum B.V. gelooft in de kracht van feedback voor het verbeteren van kwali­teit, transparantie en consumentenbelangen in de gezondheidszorg. Reflectum is daarom al sinds 2007 actief met implementaties en advies op het gebied van ROM (Routine Outcome Monitoring) binnen de GGZ. Reflectum maakt daarbij gebruik van Quest Manager van Vital Health Software als generiek basis platform voor een goede en betrouwbare ROM implementatie. Reflectum b.v. is gevestigd te Rotterdam en een volle dochter van eHealthCompany B.V.