logo Qualizorg

{caption}

SDKZ maakt meerwaarde in de zorg inzichtelijk

30 augustus 2017 Robert Kroesbergen

Steeds meer partijen sluiten zich aan bij Stichting Datawarehouse Kwaliteitsindicatoren Zorg (SDKZ). De stichting heeft als doel het bevorderen van de communicatie en verstrekken van alle mogelijke informatie op gebied van uitkomsten van zorg. Door datawarehousing worden allerlei soorten data, uit verschillende bronnen, ondergebracht in één systeem. SDKZ verzorgt het verzamelen en beheren van kwaliteitsindicatoren en het overzichtelijk weergeven ervan.

Één van de eerste gebruikers is de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVoCM). In 2016 is op initiatief van de VVoCM de Landelijke Database Oefentherapie in het leven geroepen. Frans Koornberg, VVoCM: “De gegevens die we willen verzamelen vormen de bron van waaruit we verschillende toepassingen willen ontwikkelen. Zo willen we beter inzicht krijgen in hoe ons vak nu eigenlijk werkt; wat werkt wel en wat werkt niet en waarom is dat zo? Maar ook interne coachingsprogramma’s bijvoorbeeld.”

“We gaan naar een situatie toe waarin het effect van de zorginspanning leidend wordt; Value Based Healthcare. Die ontwikkeling is onontkoombaar en dat is goed. Maar als je er echt mee aan de slag wilt moet je beschikken over de juiste data om echt inzicht te krijgen en goed te kunnen sturen.”