logo Qualizorg

{caption}

VWS stopt 32,5 miljoen euro in data-uitwisseling zorg

29 augustus 2017 Robert Kroesbergen

Het ministerie van VWS stelt de komende drie jaar 32,5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar om de ict-infrastructuur in de zorg te verbeteren. Doel is om te komen tot een betere en veiligere digitale informatie-uitwisseling tussen patiënten en zorginstellingen.

Het ministerie publiceerde op 13 juli 2017 in de Staatscourant gewijzigde beleidsregels die gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgaanbieder stimuleren. Het gaat om subsidies aan 'overige instellingen voor medisch specialistische zorg en Zelfstandige Klinieken Nederland'. Er is de komende jaren 32,5 miljoen euro beschikbaar.

Het besluit 'Vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2' is in werking getreden de dag na publicatie (24 juli 2017) en vervalt per 1 januari 2020.

Lees meer > 

----

Christel Tuin. (2017). VWS stopt 32,5 miljoen euro in data-uitwisseling zorg. Geraadpleegd op 15 augustus 2017. https://www.computable.nl/artikel/nieuws/zorg/6167998/250449/vsw-stopt-325-miljoen-euro-in-data-uitwisseling-zorg.html