logo Qualizorg

Certificaat

{caption}

Toelichting op het certificaat

Net Promotor Score

De Net Promotor Score is de mate waarin de praktijk positief of negatief wordt aanbevolen door patiënten. De methode onderscheidt `Promoters`, `Passief tevredenen` en `Criticasters`.

Algemene beoordeling

De algemene beoordeling geeft het gemiddelde cijfer weer op de vraag: Welk cijfer geeft u uw fysiotherapeut? Dit cijfer is een algemeen rapportcijfer dat uw patiënten uw praktijk geven.

Informatievoorziening

Dit thema bestaat uit een aantal vragen over de manier en ervaren kwaliteit van de informatievoorziening aan patiënten voor en tijdens de behandeling.

Ervaren bejegening

Dit thema bevat vragen met betrekking tot de benadering, aandacht en het actief luisteren van de fysiotherapeut.

Participatie & therapietrouw

Dit thema bevat vragen met betrekking tot het advies over het voorkomen van klachten en het naleven van thuisoefeningen.

Verwachtingsmanagement behandelproces

Dit thema geeft de score weer of de praktijk voldoet aan de verwachtingen van de patiënt rondom het behandelproces.

Meer informatie

Om waardevolle feedback van uw patiënten te krijgen, en daarmee nog nauwkeuriger uw prestaties met FPM te monitoren, raden wij u sterk aan om àl uw klanten uit te nodigen om u feedback te geven. Zo maken we samen de kwaliteit van zorg inzichtelijk.

Wij hopen dat dit certificaat een mooie en zichtbare plek krijgt binnen uw praktijk! U mag in ieder geval trots zijn op het resultaat.