logo Qualizorg

Medewerkers aanmelden en/of afmelden

{caption}

Ik wil graag medewerker(s) aanmelden of medewerker(s) afmelden. Hoe doe ik dat? 

Medewerker(s) aanmelden:
Wilt u meer medewerkers mee laten doen met Qualizorg? Dat kan! Laat ons hier weten om welke medewerker(s) het gaat. U ontvangt van ons een aanvullende factuur en uw nieuwe medewerker kan beginnen met het uitnodigen van patiënten.

Medewerker(s) afmelden:
Staan er meer medewerkers op de factuur dan dat er werkzaam zijn in uw praktijk? Stuur ons dan een actueel overzicht van de actieve medewerkers. De medewerkers die niet meer werkzaam zijn in de praktijk zullen wij dan op non-actief zetten. U dient dit binnen 30 dagen na factuurdatum aan ons door te geven. Dan wordt een creditfactuur gestuurd over de resterende maanden (minus de opzegtermijn van 3 kalendermaanden vanaf het moment dat de mutatie wordt doorgegeven) van het lopende contractjaar. Er worden wel administratiekosten in rekening gebracht. Mutaties kunt u hier doorgeven.