logo Qualizorg

{caption}

Gerard Versteeg

Information Security Officer

gversteeg@qualizorg.nl

Ik focus mij bij de uitvoering van mijn functie op het borgen van de privacy van alle personen waarvan persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt binnen de organisatie. Belangrijk daarbij is dat alle organisatorische en technische maatregelen getroffen zijn en worden nageleefd. En dat de rechten van personen op basis van de AVG gerespecteerd worden. Dit heeft mijn volle aandacht. Ik streef er ook naar om dit alles continu verder te verbeteren. 

Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik woon in de omgeving van Doetinchem in een woning die ik voor een groot deel zelf verbouwd heb. Ik vind klussen dan ook leuk en rustgevend. Naast de tijd die ik stop in mijn werk, onderneem ik graag leuke dingen met mijn gezin. Korte trips met goed eten en drinken zijn daarvan een voorbeeld. Ik lees graag en veel, als de vrije tijd dat toelaat.

“Het is belangrijk dat alle organisatorische en technische maatregelen in het kader van AVG getroffen zijn en worden nageleefd. Dit heeft mijn volle aandacht en ik streef ernaar om dit alles continu verder te verbeteren. ”