logo Qualizorg

Zekerheden

{caption}

De zekerheden van qualizorg

Qualizorg heeft zich reeds op vele markten bewezen, is ervaren in het verrichten van valide patiëntervaringsonderzoek en voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan meetbureaus. Qualizorg biedt belangrijke zekerheden.

  • Onafhankelijke organisatie: De onafhankelijkheid van Qualizorg is statutair geborgd. Qualizorg werkt samen met consumentenorganisaties, beroepsgroepen en andere relevante stakeholders zoals verzekeraars, maar heeft geen banden met deze partijen.
  • Ethische codes: Qualizorg onderschrijft internationale gedragscodes voor onderzoek en statistiek (ICC/ESOMAR).
  • Onafhankelijke toetsing: Qualizorg is geaccrediteerd door een onafhankelijke organisatie voor het uitvoeren van onderzoek. Het betreft de CQi A, B online en PROMs accreditatie.
  • Kwaliteitsmanagementsysteem: Qualizorg beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem dat gebaseerd is op ISO9001, ISO20252 en ISO27001 en is hiervoor positief geaudit.
  • Informatie beveiligingsbeleid: Qualizorg werkt voor het informatiebeveiligingsproces volgens een internationale norm voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s.
  • Externe security audits: Technische IT-beveiliging is een uitermate complex en snel veranderend vakgebied. Om deze voortdurende veranderingen bij te houden is specialisatie, kennisopbouw en ontwikkeling noodzakelijk. Qualizorg laat de IT infrastructuur periodiek aantoonbaar toetsen door een gespecialiseerd bedrijf in IT beveiligingsrisico’s.
  • Wbp ondersteuning: Privacy en wet- en regelgeving vormt een zeer belangrijk component binnen de verzameling van kwaliteitsindicatoren in de zorg. Beleid hierop en ondersteuning hiervan richting patiënt en zorgverleners is noodzakelijk en behoort tot de toetsende en ondersteunende taken van Qualizorg (informatievoorziening, toestemmingsprocessen, doelbinding, gebruikersprotocollen).
  • Support: Patiëntervaringsonderzoek dient eenvoudig, begrijpelijk en gebruiksvriendelijk plaats te vinden. Qualizorg biedt support aan zorgverlener en respondent.
  • Zeggenschap en gebruik data: De data wordt door Qualizorg onafhankelijk verzameld, beheerd en bewerkt in opdracht van opdrachtgever. De verzamelde data is eigendom van u als zorgaanbieder. Er is een duidelijke en transparante governance over zeggenschap, voorwaarden en doeleinden voor gebruik.
  • Aansprakelijkheid: Qualizorg beschikt aantoonbaar over een beroepsaansprakelijkheid- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.